เป็นต่อ (Pentor) ภาคแรก ตอนที่ 1-376

เข้าชม 123K ครั้ง
หมวดหมู่ : ละครไทย
เครดิต/แฟนซับ :
ประเภท/ฤดูกาล : ตลก

เป็นต่อ ละครแนวซิตคอม ในมุมมองของคนโสดรุ่นใหม่ที่กำลังแสวงหาคู่และเส้นทางการเดินทางของชีวิต เรื่องราววุ่น ๆ ของนายเป็นต่อ พนักงานฝ่ายขายของนิตยสารรายเดือน สำหรับคนเมืองหลวง เป็นต่อ (ชาคริต แย้มนาม) ไม่ใช่ศิลปินสติเฟื่อง และไม่ต้องการโดดเด่นเป็นดารา เขาต้องการแค่มีชีวิตที่เรียบง่ายและมั่นคง เขาต้องการแค่เป็นพนักงานฝ่ายขายเหมือนพนักงานอีกหลายหมื่นหลายแสนคนในกรุงเทพฯ แต่ความต้องการอันสมถะเรียบง่ายของเขานั้น กลับไม่เคยเป็นอย่างที่เขาต้องการ

/ ดูออนไลน์และดาวน์โหลด

เป็นต่อ ตอนที่ 1

เป็นต่อ ตอนที่ 2

เป็นต่อ ตอนที่ 3

เป็นต่อ ตอนที่ 4

เป็นต่อ ตอนที่ 5

เป็นต่อ ตอนที่ 6

เป็นต่อ ตอนที่ 7

เป็นต่อ ตอนที่ 8

เป็นต่อ ตอนที่ 9

เป็นต่อ ตอนที่ 10

เป็นต่อ ตอนที่ 11

เป็นต่อ ตอนที่ 12

เป็นต่อ ตอนที่ 13

เป็นต่อ ตอนที่ 14

เป็นต่อ ตอนที่ 15

เป็นต่อ ตอนที่ 16

เป็นต่อ ตอนที่ 17

เป็นต่อ ตอนที่ 18

เป็นต่อ ตอนที่ 19

เป็นต่อ ตอนที่ 20

เป็นต่อ ตอนที่ 21

เป็นต่อ ตอนที่ 22

เป็นต่อ ตอนที่ 23

เป็นต่อ ตอนที่ 24

เป็นต่อ ตอนที่ 25

เป็นต่อ ตอนที่ 26

เป็นต่อ ตอนที่ 27

เป็นต่อ ตอนที่ 28

เป็นต่อ ตอนที่ 29

เป็นต่อ ตอนที่ 30

เป็นต่อ ตอนที่ 31

เป็นต่อ ตอนที่ 32

เป็นต่อ ตอนที่ 33

เป็นต่อ ตอนที่ 34

เป็นต่อ ตอนที่ 35

เป็นต่อ ตอนที่ 36

เป็นต่อ ตอนที่ 37

เป็นต่อ ตอนที่ 38

เป็นต่อ ตอนที่ 39

เป็นต่อ ตอนที่ 40

เป็นต่อ ตอนที่ 41

เป็นต่อ ตอนที่ 42

เป็นต่อ ตอนที่ 43

เป็นต่อ ตอนที่ 44

เป็นต่อ ตอนที่ 45

เป็นต่อ ตอนที่ 46

เป็นต่อ ตอนที่ 47

เป็นต่อ ตอนที่ 48

เป็นต่อ ตอนที่ 49

เป็นต่อ ตอนที่ 50

เป็นต่อ ตอนที่ 51

เป็นต่อ ตอนที่ 52

เป็นต่อ ตอนที่ 53

เป็นต่อ ตอนที่ 54

เป็นต่อ ตอนที่ 55

เป็นต่อ ตอนที่ 56

เป็นต่อ ตอนที่ 57

เป็นต่อ ตอนที่ 58

เป็นต่อ ตอนที่ 59

เป็นต่อ ตอนที่ 60

เป็นต่อ ตอนที่ 61

เป็นต่อ ตอนที่ 62

เป็นต่อ ตอนที่ 63

เป็นต่อ ตอนที่ 64

เป็นต่อ ตอนที่ 65

เป็นต่อ ตอนที่ 66

เป็นต่อ ตอนที่ 67

เป็นต่อ ตอนที่ 68

เป็นต่อ ตอนที่ 69

เป็นต่อ ตอนที่ 70

เป็นต่อ ตอนที่ 71

เป็นต่อ ตอนที่ 72

เป็นต่อ ตอนที่ 73

เป็นต่อ ตอนที่ 74

เป็นต่อ ตอนที่ 75

เป็นต่อ ตอนที่ 76

เป็นต่อ ตอนที่ 77

เป็นต่อ ตอนที่ 78

เป็นต่อ ตอนที่ 79

เป็นต่อ ตอนที่ 80

เป็นต่อ ตอนที่ 81

เป็นต่อ ตอนที่ 82

เป็นต่อ ตอนที่ 83

เป็นต่อ ตอนที่ 84

เป็นต่อ ตอนที่ 85

เป็นต่อ ตอนที่ 86

เป็นต่อ ตอนที่ 87

เป็นต่อ ตอนที่ 88

เป็นต่อ ตอนที่ 89

เป็นต่อ ตอนที่ 90

เป็นต่อ ตอนที่ 91

เป็นต่อ ตอนที่ 92

เป็นต่อ ตอนที่ 93

เป็นต่อ ตอนที่ 94

เป็นต่อ ตอนที่ 95

เป็นต่อ ตอนที่ 96

เป็นต่อ ตอนที่ 97

เป็นต่อ ตอนที่ 98

เป็นต่อ ตอนที่ 99

เป็นต่อ ตอนที่ 100

เป็นต่อ ตอนที่ 101

เป็นต่อ ตอนที่ 102

เป็นต่อ ตอนที่ 103

เป็นต่อ ตอนที่ 104

เป็นต่อ ตอนที่ 105

เป็นต่อ ตอนที่ 106

เป็นต่อ ตอนที่ 107

เป็นต่อ ตอนที่ 108

เป็นต่อ ตอนที่ 109

เป็นต่อ ตอนที่ 110

เป็นต่อ ตอนที่ 111

เป็นต่อ ตอนที่ 112

เป็นต่อ ตอนที่ 113

เป็นต่อ ตอนที่ 114

เป็นต่อ ตอนที่ 115

เป็นต่อ ตอนที่ 116

เป็นต่อ ตอนที่ 117

เป็นต่อ ตอนที่ 118

เป็นต่อ ตอนที่ 119

เป็นต่อ ตอนที่ 120

เป็นต่อ ตอนที่ 121

เป็นต่อ ตอนที่ 122

เป็นต่อ ตอนที่ 123

เป็นต่อ ตอนที่ 124

เป็นต่อ ตอนที่ 125

เป็นต่อ ตอนที่ 126

เป็นต่อ ตอนที่ 127

เป็นต่อ ตอนที่ 128

เป็นต่อ ตอนที่ 129

เป็นต่อ ตอนที่ 130

เป็นต่อ ตอนที่ 131

เป็นต่อ ตอนที่ 132

เป็นต่อ ตอนที่ 133

เป็นต่อ ตอนที่ 134

เป็นต่อ ตอนที่ 135

เป็นต่อ ตอนที่ 136

เป็นต่อ ตอนที่ 137

เป็นต่อ ตอนที่ 138

เป็นต่อ ตอนที่ 139

เป็นต่อ ตอนที่ 140

เป็นต่อ ตอนที่ 141

เป็นต่อ ตอนที่ 142

เป็นต่อ ตอนที่ 143

เป็นต่อ ตอนที่ 144

เป็นต่อ ตอนที่ 145

เป็นต่อ ตอนที่ 146

เป็นต่อ ตอนที่ 147

เป็นต่อ ตอนที่ 148

เป็นต่อ ตอนที่ 149

เป็นต่อ ตอนที่ 150

เป็นต่อ ตอนที่ 151

เป็นต่อ ตอนที่ 152

เป็นต่อ ตอนที่ 153

เป็นต่อ ตอนที่ 154

เป็นต่อ ตอนที่ 155

เป็นต่อ ตอนที่ 156

เป็นต่อ ตอนที่ 157

เป็นต่อ ตอนที่ 158

เป็นต่อ ตอนที่ 159

เป็นต่อ ตอนที่ 160

เป็นต่อ ตอนที่ 161

เป็นต่อ ตอนที่ 162

เป็นต่อ ตอนที่ 163

เป็นต่อ ตอนที่ 164

เป็นต่อ ตอนที่ 165

เป็นต่อ ตอนที่ 166

เป็นต่อ ตอนที่ 167

เป็นต่อ ตอนที่ 168

เป็นต่อ ตอนที่ 169

เป็นต่อ ตอนที่ 170

เป็นต่อ ตอนที่ 171

เป็นต่อ ตอนที่ 172

เป็นต่อ ตอนที่ 173

เป็นต่อ ตอนที่ 174

เป็นต่อ ตอนที่ 175

เป็นต่อ ตอนที่ 176

เป็นต่อ ตอนที่ 177

เป็นต่อ ตอนที่ 178

เป็นต่อ ตอนที่ 179

เป็นต่อ ตอนที่ 180

เป็นต่อ ตอนที่ 181

เป็นต่อ ตอนที่ 182

เป็นต่อ ตอนที่ 183

เป็นต่อ ตอนที่ 184

เป็นต่อ ตอนที่ 185

เป็นต่อ ตอนที่ 186

เป็นต่อ ตอนที่ 187

เป็นต่อ ตอนที่ 188

เป็นต่อ ตอนที่ 189

เป็นต่อ ตอนที่ 190

เป็นต่อ ตอนที่ 191

เป็นต่อ ตอนที่ 192

เป็นต่อ ตอนที่ 193

เป็นต่อ ตอนที่ 194

เป็นต่อ ตอนที่ 195

เป็นต่อ ตอนที่ 196

เป็นต่อ ตอนที่ 197

เป็นต่อ ตอนที่ 198

เป็นต่อ ตอนที่ 199

เป็นต่อ ตอนที่ 200

เป็นต่อ ตอนที่ 201

เป็นต่อ ตอนที่ 202

เป็นต่อ ตอนที่ 203

เป็นต่อ ตอนที่ 204

เป็นต่อ ตอนที่ 205

เป็นต่อ ตอนที่ 206

เป็นต่อ ตอนที่ 207

เป็นต่อ ตอนที่ 208

เป็นต่อ ตอนที่ 209

เป็นต่อ ตอนที่ 210

เป็นต่อ ตอนที่ 211

เป็นต่อ ตอนที่ 212

เป็นต่อ ตอนที่ 213

เป็นต่อ ตอนที่ 214

เป็นต่อ ตอนที่ 215

เป็นต่อ ตอนที่ 216

เป็นต่อ ตอนที่ 217

เป็นต่อ ตอนที่ 218

เป็นต่อ ตอนที่ 219

เป็นต่อ ตอนที่ 220

เป็นต่อ ตอนที่ 221

เป็นต่อ ตอนที่ 222

เป็นต่อ ตอนที่ 223

เป็นต่อ ตอนที่ 224

เป็นต่อ ตอนที่ 225

เป็นต่อ ตอนที่ 226

เป็นต่อ ตอนที่ 227

เป็นต่อ ตอนที่ 228

เป็นต่อ ตอนที่ 229

เป็นต่อ ตอนที่ 230

เป็นต่อ ตอนที่ 231

เป็นต่อ ตอนที่ 232

เป็นต่อ ตอนที่ 233

เป็นต่อ ตอนที่ 234

เป็นต่อ ตอนที่ 235

เป็นต่อ ตอนที่ 236

เป็นต่อ ตอนที่ 237

เป็นต่อ ตอนที่ 238

เป็นต่อ ตอนที่ 239

เป็นต่อ ตอนที่ 240

เป็นต่อ ตอนที่ 241

เป็นต่อ ตอนที่ 242

เป็นต่อ ตอนที่ 243

เป็นต่อ ตอนที่ 244

เป็นต่อ ตอนที่ 245

เป็นต่อ ตอนที่ 246

เป็นต่อ ตอนที่ 247

เป็นต่อ ตอนที่ 248

เป็นต่อ ตอนที่ 249

เป็นต่อ ตอนที่ 250

เป็นต่อ ตอนที่ 251

เป็นต่อ ตอนที่ 252

เป็นต่อ ตอนที่ 253

เป็นต่อ ตอนที่ 254

เป็นต่อ ตอนที่ 255

เป็นต่อ ตอนที่ 256

เป็นต่อ ตอนที่ 257

เป็นต่อ ตอนที่ 258

เป็นต่อ ตอนที่ 259

เป็นต่อ ตอนที่ 260

เป็นต่อ ตอนที่ 261

เป็นต่อ ตอนที่ 262

เป็นต่อ ตอนที่ 263

เป็นต่อ ตอนที่ 264

เป็นต่อ ตอนที่ 265

เป็นต่อ ตอนที่ 266

เป็นต่อ ตอนที่ 267

เป็นต่อ ตอนที่ 268

เป็นต่อ ตอนที่ 269

เป็นต่อ ตอนที่ 270

เป็นต่อ ตอนที่ 271

เป็นต่อ ตอนที่ 272

เป็นต่อ ตอนที่ 273

เป็นต่อ ตอนที่ 274

เป็นต่อ ตอนที่ 275

เป็นต่อ ตอนที่ 276

เป็นต่อ ตอนที่ 277

เป็นต่อ ตอนที่ 278

เป็นต่อ ตอนที่ 279

เป็นต่อ ตอนที่ 280

เป็นต่อ ตอนที่ 281

เป็นต่อ ตอนที่ 282

เป็นต่อ ตอนที่ 283

เป็นต่อ ตอนที่ 284

เป็นต่อ ตอนที่ 285

เป็นต่อ ตอนที่ 286

เป็นต่อ ตอนที่ 287

เป็นต่อ ตอนที่ 288

เป็นต่อ ตอนที่ 289

เป็นต่อ ตอนที่ 290

เป็นต่อ ตอนที่ 291

เป็นต่อ ตอนที่ 292

เป็นต่อ ตอนที่ 293

เป็นต่อ ตอนที่ 294

เป็นต่อ ตอนที่ 295

เป็นต่อ ตอนที่ 296

เป็นต่อ ตอนที่ 297

เป็นต่อ ตอนที่ 298

เป็นต่อ ตอนที่ 299

เป็นต่อ ตอนที่ 300

เป็นต่อ ตอนที่ 301

เป็นต่อ ตอนที่ 302

เป็นต่อ ตอนที่ 303

เป็นต่อ ตอนที่ 304

เป็นต่อ ตอนที่ 305

เป็นต่อ ตอนที่ 306

เป็นต่อ ตอนที่ 307

เป็นต่อ ตอนที่ 308

เป็นต่อ ตอนที่ 309

เป็นต่อ ตอนที่ 310

เป็นต่อ ตอนที่ 311

เป็นต่อ ตอนที่ 312

เป็นต่อ ตอนที่ 313

เป็นต่อ ตอนที่ 314

เป็นต่อ ตอนที่ 315

เป็นต่อ ตอนที่ 316

เป็นต่อ ตอนที่ 317

เป็นต่อ ตอนที่ 318

เป็นต่อ ตอนที่ 319

เป็นต่อ ตอนที่ 320

เป็นต่อ ตอนที่ 321

เป็นต่อ ตอนที่ 322

เป็นต่อ ตอนที่ 323

เป็นต่อ ตอนที่ 324

เป็นต่อ ตอนที่ 325

เป็นต่อ ตอนที่ 326

เป็นต่อ ตอนที่ 327

เป็นต่อ ตอนที่ 328

เป็นต่อ ตอนที่ 329

เป็นต่อ ตอนที่ 330

เป็นต่อ ตอนที่ 331

เป็นต่อ ตอนที่ 332

เป็นต่อ ตอนที่ 333

เป็นต่อ ตอนที่ 334

เป็นต่อ ตอนที่ 335

เป็นต่อ ตอนที่ 336

เป็นต่อ ตอนที่ 337

เป็นต่อ ตอนที่ 338

เป็นต่อ ตอนที่ 339

เป็นต่อ ตอนที่ 340

เป็นต่อ ตอนที่ 341

เป็นต่อ ตอนที่ 342

เป็นต่อ ตอนที่ 343

เป็นต่อ ตอนที่ 344

เป็นต่อ ตอนที่ 345

เป็นต่อ ตอนที่ 346

เป็นต่อ ตอนที่ 347

เป็นต่อ ตอนที่ 348

เป็นต่อ ตอนที่ 349

เป็นต่อ ตอนที่ 350

เป็นต่อ ตอนที่ 351

เป็นต่อ ตอนที่ 352

เป็นต่อ ตอนที่ 353

เป็นต่อ ตอนที่ 354

เป็นต่อ ตอนที่ 355

เป็นต่อ ตอนที่ 356

เป็นต่อ ตอนที่ 357

เป็นต่อ ตอนที่ 358

เป็นต่อ ตอนที่ 359

เป็นต่อ ตอนที่ 360

เป็นต่อ ตอนที่ 361

เป็นต่อ ตอนที่ 362

เป็นต่อ ตอนที่ 363

เป็นต่อ ตอนที่ 364

เป็นต่อ ตอนที่ 365

เป็นต่อ ตอนที่ 366

เป็นต่อ ตอนที่ 367

เป็นต่อ ตอนที่ 368

เป็นต่อ ตอนที่ 369

เป็นต่อ ตอนที่ 370

เป็นต่อ ตอนที่ 371

เป็นต่อ ตอนที่ 372

เป็นต่อ ตอนที่ 373

เป็นต่อ ตอนที่ 374

เป็นต่อ ตอนที่ 375

เป็นต่อ ตอนที่ 376

Top